Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2020

wikar13wikar
8376 a16e 500
Reposted frommangoe mangoe viaangusiasty angusiasty
wikar13wikar
2676 1ab0 500
Reposted froms3 s3 viadivi divi
Sponsored post
feedback2020-admin

February 06 2020

wikar13wikar
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
wikar13wikar
6419 2d1c
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaangusiasty angusiasty

December 31 2019

wikar13wikar
7321 ee02 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaangusiasty angusiasty

March 11 2019

wikar13wikar

March 10 2019

wikar13wikar
8565 1289 500
Reposted fromcukrowa cukrowa vialooziker looziker
wikar13wikar
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior vialooziker looziker
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viaverena-i-p verena-i-p
wikar13wikar
Reposted fromFlau Flau viaaperture aperture

September 17 2018

wikar13wikar
0407 e074 500
Reposted fromwooles wooles viaangusiasty angusiasty

April 23 2018

wikar13wikar

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viamoreorless moreorless
wikar13wikar
3023 0954 500
Reposted fromkalesor kalesor viamoreorless moreorless
wikar13wikar
wikar13wikar
Reposted fromFlau Flau viaangusiasty angusiasty

August 08 2017

wikar13wikar
3134 9e7b 500
Reposted fromxanth xanth viaangusiasty angusiasty

August 01 2017

wikar13wikar
wikar13wikar
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine viaLettia Lettia

July 31 2017

wikar13wikar
Reposted fromtfu tfu viaangusiasty angusiasty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...